Formularz kontaktowy

  Dane kontaktowe

  Krasiczyn 157
  37-741 Krasiczyn

  Dane do przelewu

  “GROTA”
  Krasiczyn 157
  37–741 Krasiczyn
  Nr Rachunku / Account Number : PL 02 1140 2004 0000 3502 3783 6419
  SWIFT : BREXPLPWMBK

  Uwaga! / Attention!
  W tytule przelewu podaj / In the title of transfer specify
  “Nazwa wpłacającego – Rezerwacja pokoi hotelowych (lub Usługi Gastronom.) w dniu (podać datę) + numer telefonu
  Name of Person which made reservation – Reservation of hotel rooms (or Gastro Services ) from …..(date) to….(date) + telephone number “

  Mapa dojazdu